25 April 2008

Meletakkan Katalaluan Pada Folder Tanpa Sebarang Perisian Khas

Pada post kali ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk melindungi fail peribadi anda menggunakan password tanpa menggunakan sebarang perisian khas.

Apa yang anda perlu lakukan pertama ialah buat satu folder.kemudian didalam folder tersebut buka satu notepad baru didalamnya.


Buka notepad tersebut,kemudian copy dan paste skrip dibawah ini.


@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Adakah Anda Ingin Mengunci Fail Ini (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Engko salah Pilih Da.
goto CONFIRM
:LOCKren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder Telah Dikunci
goto End
:UNLOCK
echo Masukkan katalaluan untuk membuka folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Berjaya Dibuka
goto End
:FAIL
echo Sory My prend u masukkan salah katalaluan
goto end
:MDLOCKER
md Privateecho Private created successfully
goto End
:End
selepas itu,anda perlu meletakkan password anda di line 23.letakkan password anda di "password here"<---gantikan ini kepada password anda.kemudian save note tersebut kepada locker.bat(anda perlu save fail tersebut kepada format .bat)


.. satu fail baru locker.bat klik fail tersebut...kemudian folder private akan muncul...apa yang anda perlu lakukan ialah simpan fail2 peribadi anda disana...setelah selesai klik semula locker.bat tersebut...fail anda akan dilock selepas itu dan icon dan nama folder private tersebut akan bertukar...

untuk membuka fail peribadi anda tadi,klik locker.bat


tersebut dan masukkan password anda. :)


Selamat mencuba :)

1 komen:

akhiey berkata...

salam. nak minta terlebih dahulu... kode di atas ini adalah yang perlu anda ubat sikit iaitu ':LOCKren Private ...." pada baris:-

echo Engko salah Pilih Da.
goto CONFIRM
:LOCKren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder Telah Dikunci
goto End
:UNLOCK

sepatutnya ren tu di bawah dari pada :LOCK patutnya kode tersebut jadi seperti berikut:-

echo Engko salah Pilih Da.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder Telah Dikunci
goto End
:UNLOCK

ok. mohon maaf sekali lagi. selamat melayari http://akhiey.blogspot.com. salam